12.03 - 26.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce od 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczony zostanie dostęp do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku. Osobisty kontakt z pracownikami sekretariatu możliwy będzie tylko w sprawach, których załatwienie nie będzie możliwe w formie elektronicznej lub telefonicznej.

Proszę o przekazywanie wniosków i innych dokumentów szkolnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@g1.malbork.pl lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP. Proszę również o przesyłanie oryginałów dokumentów pocztą (za potwierdzeniem odbioru). O podjętych czynnościach proszę powiadomić pracowników sekretariatu szkoły telefonicznie pod numerem 55 272-25-11.

Powyższe ustalenia dotyczą w szczególności dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klasy pierwszej.

Proszę nie bagatelizować zagrożenia epidemiologicznego i ograniczyć osobiste wizyty w szkole do niezbędnego minimum.

Sławomir Kempa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku